HÅLLBARHET

På Texet AB lägger vi stor vikt vid hållbarhet i våra processer och tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar människa och miljö. Självklart hoppas vi att du är nöjd med dina inköpta produkter men också med oss som företag.

Som en del i New Wave Group-koncernen bedriver vi ett aktivt hållbarhetsarbete mot en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt gynsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Genom moderbolaget New Wave Group AB
-          är Texet AB medlemmar i amfori BSCI, Kemikaliegruppen vid RISE, Textile Exchange och Clean Shipping Index
-          har Texet AB undertecknat the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh

Det som gör störst skillnad är hur vi bedriver vår vardagliga verksamhet. Därför arbetar vi med att integrera hållbarhetsfrågorna i vår kärnverksamhet. Arbetet omfattar exempelvis förbättrade arbetsvillkor i produktionsländer, ett progressivt kemikaliearbete, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med CSR och hållbarhet i informationsbrochyren nedan. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden. Du hittar även mer information på moderbolagets hemsida www.nwg.se.

CSR Folder

New Wave Group på delad 1:a plats i hållbarhetsarbetet

New Wave Group får full pott - 6 av 6 poäng - och placerar sig på delad 1:a plats i hållbarhetsarbetet mätt mot FN:s klimatmål. Läs mer.

   

Aktuell Öko-Tex® Standard 100 test report 1726400-1CSR