CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) innebär företagets ansvarstagande i samhället, både med hänsyn till människa och miljö.

Det omfattar exempelvis vårt arbete med att förbättra arbetsvillkor i produktionsländer, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta. 

Målsättningen är att minska vår negativa påverkan och maximera vår positiva effekt. Därför arbetar vi aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i koncernens kärnverksamhet.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med miljö och etik i vår CSR-broschyr. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden.

CSR Folder

   

Aktuell Öko-Tex® Standard 100 test report 1726400-1CSR